Belangerijke contacten binnen de SSEN

Secretariaat SSEN email:  senioren-noord@ssen-info.nl


                        
Bestuur SSEN

Stichting Senioren Essent Noord   Essent HR-Services is NIET MEER  bereikbaar!
 informeer bij uw eigen regio of bij de secretaris van de SSEN t.w. Jan Hogenkamp   
WEBSITES van de 3 stichtingen zijn:

SPEL Limburg :    www.stichting-spel.nl

CGEB Brabant :    www.cgeb.nl

SSEN Noord :        www.ssen-info.nl
    Contacten 
Terug naar Vorige pagina
Voorzitter
Tweede voorzitter
Secretaris
Tweede secretaris
Penningmeester
Tweede penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Blaauw
Jes
Hogenkamp
Borkent
Snel
Brattinga
Meijerink
Steen
Ter Horst
Tuinstra-Fontein

H.
M.
J.R.
M.L
J.J.
G.
J.
H.
M.A.A.
G.

Henk
Mera
Jan
Martin
Jack
Gerard
Jan
Harry
Marinus
Geertje


h.blaauw.slochteren@hotmail.coml
mera.jes@ssen-info.nl
jan.hogenkamp@ssen-info.nl
martin.borkent@ssen-info.nl

jack.snel@ssen-info.nl
ga.brattinga@hotmail.com
jan.meijerink@ssen-info.nl

harry.steen@ssen-info.nl
marinus.ter.horst@ssen-info.nl
geertje.tuinstra@ssen-info.nl

Functie                           naam                                       voornaam   Email-adres
Terug naar Vorige pagina
Maak uw keuze:
 
De drie onderstaande stichtingen hebben de adressenadministratie van de gepensioneerden overgenomen van Essent

Voor SSEN dient u bij verhuizingen of overlijden of andere wijzigingen contact op te nemen met de ledenadministrateur van uw eigen regio. Mocht u niet weten naar welke regio u deze mutatie moet sturen, neem dan contact op met gepensioneerden@ssen-info.nl