WIE ZIJN WIJ
Het bestuur van de SSEN wordt gevormd door bestuurders uit alle regio´s.
Uit deze groep is een dagelijks bestuur gekozen.
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter - Henk Blaauw (Winschoten) -  email: h.blaauw.slochteren@hotmail.com                           
Secretaris - Martin Borkent                     -  email:  martin.borkent@ssen-info.nl
Penningmeester - Jack Snel                    -   email: jack.snel@ssen-info.nl                      

Voor contact met de stichting kunt u het beste onze secretaris mailen of telefonisch contact met hem
opnemen:   tel.    0515-424219.
Banknummer:     NL85 INGB 0008 4087 78
BIC:                   INGBNL2A
nr KvK:             
40464524

WAT DOEN WIJ
De dagelijkse besturen van de 3 seniorenstichtingen, t.w.  Noord, Brabant en Limburg staan in nauw contact met elkaar, om lopende en nieuwe zaken te bespreken. De Stichting SSEN vergadert ongeveer 3 keer per jaar.

Wat wordt er met de deelnemersbijdragen gedaan


De senioren kunnen deelnemen aan Activiteiten binnen de eigen regio.
Er is bepaald, dat de deelnemers t.b.v. activiteiten jaarlijks een bijdrage betalen van  € 18,00. 

         
LIEF EN LEED
Voor lief en Leed is er helaas per 1-1-2024 geen budget meer.
Dit houdt in dat de Lief & Leed activiteiten per 1-1-2024 zijn beeindigd.

REGIO-ACTIVITEITEN voor deelnemers

Deelnemer worden
Mocht u (betalend) deelnemer willen worden van een regio, die activiteiten organiseert, vul dan het aanmeldingsformulier in, dat  op deze website te vinden is. Deze kunt u printen, invullen en sturen naar de ledenadministrateur van uw eigen regio. Weet u niet bij welke regio u moet zijn stuur het formulier dan naar gepensioneerden@ssen-info.nl
U machtigt met dit inschrijfformulier tevens de centrale penningmeester om de kosten van € 18,00 jaarlijks (in jan/febr) van uw bankrekening af te laten schrijven.
Van de te houden activiteiten ontvangen de deelnemers rechtstreeks bericht van het eigen regio-secretariaat.

Wat doet uw regio
De meeste regio's hebben een eigen Activiteitencommissie. Deze commissie regelt, dat haar (betalende) deelnemers bijvoorbeeld jaarlijks een uitstapje kunnen maken of organiseert een fietstocht. Ook zijn er regio's die meerdaagse reizen organiseren tegen een zo'n voordelig mogelijke prijs.
Verder worden er sjoelmiddagen georganiseerd, klaverjasavonden; worden er paas- en/of kerststukjes gemaakt of kunt u een dagje mee naar een kerstmarkt elders in Nederland, Duitsland of België.
Er wordt nog veel meer georganiseerd; er valt natuurlijk heel veel te beleven. Nederland is klein, maar rijk aan cultuur.
U betaalt er weinig voor, maar krijgt er veel voor terug.
Zie voor regio-activiteiten hoofdstuk "nieuws".


ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN

Verhuizen/overlijden
Regio`s willen graag weten of iemand gaat verhuizen, of dat een oud-collega is overleden.
Stuur een adreswijziging/overlijdensbericht naar de ledenadministrateur van uw EIGEN regio.
Zij of hij  zal er voor zorgen, dat de gegevens gewijzigd worden.
Weet u niet bij welke regio u moet zijn stuur deze wijziging dan naar gepensioneerden@ssen-info.nl


Sociaal Fonds Essent
(zie extra mededeling van het Sociaal Fonds bij   "Nieuws")


Magazine ESSENTIES+
Het Magazine wordt vanaf december 2019 NIET meer verzonden.
De oude magazines kunt u nog opvragen via downloads

Stichting Senioren Essent Noord
Terug naar Vorige pagina
    Wie zijn wij 
Terug naar Vorige pagina
Maak uw keuze: