Stichting Senioren Essent Noord
    Nieuws  
Terug naar Vorige pagina
 
Terug naar Vorige pagina
Terug naar Vorige pagina
Om de data van allerlei feestdagen in 2018 te bekijken kunt u  even een "uitstapje"  naar een andere website maken
(door op bovenstaande regel klikken)
Feest- en vakantiedagen 2018
 
Om de data van allerlei vakantiedagen in 2018 te bekijken kunt u  even een "uitstapje"  naar een andere website maken
(door op bovenstaande regel klikken)
 
Terug naar Vorige pagina
Maak uw keuze:
 
 
Mededeling Sociaal Fonds


Stichting Sociaal Fonds Essent

Het Sociaal Fonds is een Fonds van en voor de (oud)medewerkers en hun partners, weduwen of
weduwnaars. Essent en Generation NL hebben er geen bemoeienis meer mee. De leiding van hHet
Fonds berust bij een Bestuur dat uit vijf leden bestaat, afkomstig uit de kring van deelnemers. De
leden worden, in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Essent, benoemd door het
bestuur. De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de persoonlijke
omstandigheden van de deelnemers.

Doelstelling
Regelmatig krijgen we vragen waaruit blijkt dat men het Sociaal Fonds Essent verwart met de
Contactgroepen voor Postactieven (SPEL, SSEN en CGEB) van Essent. De Contactgroepen zijn er voor
de sociale contacten en het gezamenlijk leuke dingen doen. Het Sociaal Fonds Essent heeft echter
een heel andere rol. De doelstelling van het fonds is financiŽle steun te verlenen aan de deelnemers,
indien zij in omstandigheden geraken die financiŽle steun noodzakelijk maken en waarin bestaande
regelingen niet of niet voldoende voorzien. Het fonds fungeert dus als laatste vangnet. Daar betaalt
u ook een afzonderlijke bijdrage voor.
Of en in welke vorm er steun wordt verleend staat ter beoordeling van het bestuur.

Verantwoording
Door het bestuur wordt jaarlijks in een gecontroleerd jaarverslag verantwoording afgelegd.

Deelnemersbijdrage 2018
De deelnemersbijdrage voor het gehele jaar 2018 blijft ongewijzigd Ä 12. De incasso zal in januari
2018 plaatsvinden.

Bereikbaarheid
Onderstaand onze contactgegevens.
Op onze website kunt u informatie vinden die inzicht geeft in voor welke vergoeding u mogelijk in
aanmerking komt en hoe de aanvraag moet plaatsvinden.
Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u altijd uw vraag per mail, post of telefonisch voorleggen aan
onze secretaris Gerrit van den Brink. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Webadres: www.sociaalfondsessent.nl
E-mail: info@sociaalfondsessent.nl

Postadres: Stichting Sociaal Fonds Essent
Postbus 948
4600AX BERGEN OP ZOOM

Telefoon: spoedeisende zaken  06-23652026


Wim Rijks (voorzitter)
 
Het kan voorkomen dat u nog een oude webpagina ziet, terwijl deze al vernieuwd is.
B.v. foto's , waarvan u zeker weet dat ze al op de website moeten staan ziet u nog niet.

Dit komt omdat Windows de "oude webpagina" heeft opgeslagen in een cache (soort geheugenbestandje)
U kunt via het wissen van de geschiedenis deze cache leegmaken.
ga via de browser (meestal Google) naar geschiedenis;  dmv de CTR toets en de H toets gelijktijdig in te drukken.
U vindt dan een mogelijkheid om de browsergegevens te wissen. (Note: er worden geen programma's gewist!)
Website Sociaal Fonds Essent
(hierop klikken)